Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:35:40+02:00
1.

2.Na jej mocy na Ukrainie został potwierdzony kozacki hetmanat, który miał znajdować się pod protekcją cara Moskwy (de facto włączony do Rosji). Kozaczyzna oddała się w patronat prawosławnemu carowi Moskwy. Kozacy zachowywali prawo wyboru własnego hetmana (hetmana kozackiego), car zadeklarował powiększenie rejestru kozackiego do 60 tysięcy, starszyzna kozacka otrzymywała gwarancje zachowania swoich majątków ziemskich.
1 5 1