1.Napisz nazwy tlenków,pamiętając, że jeżeli pierwiastek tworzy tylko jeden rodzaj tlenku, to w nazwach nie zapisuje się wartości pierwiastka.
a)CrO3...........
b)Cr2O3............
c)CrO................
d)NO...............
e)NO2...........
f)PbO................
g)MgO..............

2Ustal wzory sumaryczne tlenków(wartości tych pierwiastków, które nie są podane, ustal na podstawie położenia pierwiastków w układzie położenia w kładzie okresowym)

Tlenek lity........................
Tlenek węgla(III)....................
Tlenek boru..........................
Tlenek jodu(VII)......................
Tlenek osmu(VIII)...........................

1

Odpowiedzi

2013-06-27T22:44:03+02:00

Zadanie 1.

a)   CrO₃   tlenek chromu(VI)
b)   Cr₂O₃   tlenek chromu(III)
c)   CrO   tlenek chromu(II)
d)   NO   tlenek azotu(II)
e)   NO₂   tlenek azotu(IV)
f)    PbO   tlenek ołowiu(II)
g)   MgO   tlenek magnezu

 

Zadanie 2.

Tlenek litu   Li₂O
Tlenek węgla(II)   CO

Tlenek węgla(IV)   CO₂
Tlenek boru   B₂O₃
Tlenek jodu(VII)   I₂O₇
Tlenek osmu(VIII)   OsO₄ 

14 4 14