DYSOCJACJA JONOWA SOLI
104.Uzupełnij zdania i napisz ogólne równanie dysocjacji soli.
Sole dysocjują na................................... i aniony............................................pod wpływem cząsteczek.............................
Zapis ogólny równania dysocjacji soli można przedstawić równaniem: M*n.m R*m.n------- .............+.................nad strzalko H20 (.za n indeks dolny)

105.Uzupełnij równania rekacji dysocjacji jonowej soli i napisz je słownie.
Przykład:FeCl(3na dole)-----Fe*3 (+do gory) + 3Cl (- do gory )
chlorek żelaza (III) dysocjuje na kationy zelaza(III) i aniony chlorkowe
a) KCl----(nad strzalka H2O)..................+.................
b)...................------(nad strzalka H2O)...............+...........................
azotan (V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe(V)
c)..................-------------2Fe(3do gory +do gory) + 3 SO(4na dole) (2 - do gory )......................................................
d) Al(NO(3na dole)3----------...................+........................
e)................-------(nad strzalka H2O) 2Na(+do gory) + CO (3na dole) (2- do gory) ......................................................
f)...................-----(nad strzalka H2O)................+.....................
siarczek potasu dusocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe
g)*...................----(nad strzalka H2O) 3NH na dole 4 do gory + + PO na dole 4 do gory 3-

Prosze o pilna odpowiedz!

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:42:17+02:00
104.Uzupełnij zdania i napisz ogólne równanie dysocjacji soli.
Sole dysocjują na kationy metalu i aniony reszt kwasowych pod wpływem cząsteczek wody
Zapis ogólny równania dysocjacji soli można przedstawić równaniem: na tej stronce -> http://www.obluze.pl/images/stories/dysocjacja_soli.jpg
105.a)KCL ----> K+ + Cl- zapis słowny- chlorek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony chlorkowe b) Mg(NO3)2 ----> (Mg)2+ + 2 (NO3)- azotan(V) magnezu dysocjuje na kationy magnezu i aniony azotanowe(V) c) Fe2(SO4)3 ----> 2Fe 3+ + 3SO4 2- zapis słowny- siarczan VI żelaza dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe VI d)Al(NO3)3 ----> Al 3+ + 3 NO3- zapis słowny- azotan V glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe V e) Na2CO3 ---->2Na+ + CO3 2- zapis słowny- węglan sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony węglanowe f) K2S ----> 2 K+ + S2- siarczek potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony siarczkowe g) (NH4)3PO4---->3NH4+ + PO4 3- zapis słowny - fosforan V amonu dysocjuje na kationy amonowe i aniony fosforanowe V
76 3 76