Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:41:43+02:00
Notatka z lekcji:
Największe znaczenie wśród plemion germańskich zdobyli Frankowie. Ich władcą był Chlodwig z rodu Merowingów. Jego następcy sprawowali władzę przy pomocy zarządców dworu, czyli majordomów. Jej najwybitniejszym przedstawicielem był Karol, który otrzymał przydomek Wielki. Pokonał on potężne siły koczowniczych Awarów i podporządkował sobie germańskie plemiona Sasów. Rozpoczął także odzyskiwanie ziem zagarniętych przez muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim. W swoim państwie przeprowadził wiele reform, m.in. usprawnił handel, ujednolicił system miar oraz wprowadził nową monetę - srebrnego denara. Kraj podzielił na hrabstwa, w których w jego imieniu władzę sprawowali urzędnicy. Zagrożone przez sąsiadów obszary nadgraniczne przekształcił w marchie. Dbał także o rozwój kultury i nauki. Wprowadził bardziej czytelny rodzaj pisma - minuskulę karolińską. Okres jego panowania nazywano renesansem karolińskim.
1.
F
P
P
F
F
P
5 3 5