Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T17:12:00+01:00
Funkcje senatu:

* udział w ustawodawstwie,
* opiniowanie / wyrażanie zgody na powołanie niektórych organów państwowych,
* za zgodą Senatu powoływani są członkowie NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich,
* powoływanie swoich przedstawicieli do organów państwowych – KRRiTV (3 członków), RPP (3 członków), KRS (2 członków),
* udział w zarządzaniu referendum ogólnokrajowego wraz z prezydentem na podstawie artykuł 125 ustęp 2,
16 3 16
2009-11-04T17:12:14+01:00
Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych (w systemie większości względnej) na 4-letnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
10 2 10
2009-11-04T17:12:48+01:00
Sejm jako organ ustawoawczy pelni funkcje
ustawodawcza
kreatywna
kontrolna
5 2 5