Odpowiedzi

2010-04-13T18:44:01+02:00
Y=-½x+b A [-8, 4 ]
skoro mamy podany punkt A łatwo obliczyć b ponieważ za x i y podstawiamy współrzędne tego punktu
za y podstawiamy 4 a za x podstawiamy -8 więc:
4=-1/2*(-8)+b
4=4+b
b=0


y=-2√2x +b A [√2 , -6]
w tym jak i każdym innym przykładzie jest tak samo :
-6=-2pier.2*pier.2+b
-6=-4+b
b=-2


y=2,5x +b A [2, -1 ]
-1=2,5*2+b
-1=5+b
b=-6
2010-04-13T18:45:57+02:00

y = ( -1/2)x + b , A = (-8 ; 4)
wstawiamy za x liczbę -8 , a za y liczbę 4
4 = (-1/2)*(-8) + b
4 = 4 +b ===> b = 4 - 4 = 0
b = 0
-------------------------------------
y = (-2√2) x + b
A = (√2; -6)
-6 =(-2√2)*√2 + b
-6 = -4 + b ===> b = -6 + 4 = -2
b = -2
---------------------------------
y = 2,5 x + b
A = (2; -1)
-1 = 2,5*2 + b ----> b = -1 -5 = -6
b = -6