Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:46:45+02:00
A) v = s/t : s
s = tv
b) P = mF : F
F = P/m
c) E = mgh : h
h = E/mg
d) K = a/R : R
RK = a
R = a/K
e) y = o,25x: x
x = y/0,25
f) k= 1/4n : n
4nk = 1
n = 1/4k
g) y=2t-1 :t
2t = y + 1
t = (y+1)/2
h) v= at²/2 :a
2v = at²
a = 2v/t²
i) R= abc/4P :P
4PR = abc
P = abc/4R
45 4 45
2010-04-13T18:54:03+02:00
1) v=s/t /:t
s=v*t
2) P=mF /:m
F=P/m
3) E=mgh /:mg
h=E/mg
4) K=a/R
R=a/K
5) y=0,25x
x=y/0,25
6) k=¼n
n=k/¼
7) v=at²/2 /*2
2v=at² /:t²
a=2v/t²
8) R=abc/4P /:abc
R/abc=4P /4
P=(R/abc)/4
17 4 17
2010-04-13T18:58:57+02:00
A) v=s/t *t
vt=s /v
t=s/v


b) P=mF /m
F=P/m


c) E=mgh /mg
h=E/mg

d) K=a/R *R
KR=a /K
R=a/K

e) y=0,25x /0,25
y/0,25 =x

f) k=1/4n *4
n=4k

g) y=2t-1 +1
y +1 =2t /2
y+1/2 = t

h) V=at2 /2 *2
2V=at2 /t2
2V/t2 =a

h) R=abc/4P *4P
R4P=abc /4R
P = abc/4R

23 3 23