Zad.1.
Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 84.Jakie to liczby?
zad.2
Brat jest trzy razy starszy od siostry,a siostra jest o 10 lat młodsza od brata.Ile lat ma siostra?
zad.3
Ojciec ma obecnie 40 lat,a syn 10 lat.Ile lat musi upłynąc,aby ojciec był trzy razy starszy od syna?Za ile lat ojciec będzie dwa razy starszy od syna?

PROSZĘ O ROZWIĄZANIE ZADAŃ RÓWNANIEM,WYPISUJĄC SZUKANE NIEWIADOME.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T18:45:04+02:00
1.
I liczba = x
II liczba = x+1
III liczba = x+2
sumujemy:
x+(x+1)+(x+2) = 84
3x+3 = 84 /-3
3x = 81 /:3
x = 27

I liczba = x = 27
II liczba = x+1 = 28
III liczba = x+2 = 29
27+28+29 = 81
2.
x-wiek siostry
y-wiek brata
3*x=y
y=x+10
3x-x=10
2x=10/:2
x=5lat = wiek siostry
3*x=y
3*5=15 lat = wiek brata
Odp : siostra ma 5 lat
3.
3 * (10 + x) = 40 + x
2x = 10
x = 5
2 ( 10 + y) = 40 + y
y = 20
musi upłynąc 5 lat aby byl 3 razy starszy
musi uplynac 20 lat aby ojciec byl razy starszy
2010-04-13T18:49:35+02:00
Zad.1
x+x+1+x+2 = 84
3x + 3 = 84
3x = 84-3
3x = 81
x = 27
27,28,29
Zad. 2
x- siostra
x = 3x - 10
x - 3x = -10
-2x = -10
2x = 10
x = 5
odp. Siostra ma 5 lat.