2.W rzucie poziomym zasięg równy jest wysokości początkowej. Prędkość początkowa ciała wynosi v0=9,8 m/s. Obliczyć czas trwania rzutu oraz prędkość końcową ciała, przyjmując g=9,8m/s^2

3.Z dachu domu rzucono poziomo kamień z prędkością v0=18,6m/s. Oblicz składową przyśpieszenia kamienia prostopadłą do toru po czasie t=2s.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T18:56:20+02:00
Z=h

h=gt²/2

z=Vot

Vxt=gt²/2 /:t

t=2Vo/g

t=2*9,8/9,8=2s -czas trwania rzutu

Pionowa prędkość końcowa będzie równa

Vy=gt
Vy=9,8*2=19,6m/s

Znając Vy oraz Vo które jest stałe obliczamy Vk z tw pitagorasa

Vk=(pierwiastek)Vy²+Vo²=22m/s2. Przyspieszenie nie ma składowych . Napisz o co chodzi dokładniej to ci odpowiem :)
16 2 16