Odpowiedzi

2010-04-13T18:48:19+02:00
Bat szi łas born in dźenuary naitin forty fri in czajna

finiszt

naitin sikstin
naitin sewenty fri
traweli into
naitin naiti siks
2010-04-13T18:51:10+02:00
Was the sixth -> łas de siksf
but she was born in january 1943 in China. - > bat szi łas born in dżenłary najntin ferti frii in czajna
Finished - > finiszd
1960 - > najntin sikstiin
1973 - > najntin sewenty frii
travelld into - > travyld intuu
225 times - > tu handdżryd end fajw tajms
1996 - > najntin najnty siks
121 milion - > łan miliyn and tłenty łan
188 days .! - > łan handdżryd end ejty ejt . !
( to tak jak czytać masz)