Odpowiedzi

2010-04-13T18:59:47+02:00
Sprowadźmy równanie prostej do postaci kierunkowej:
2x-8y+1=0
-8y = -2x-1
y = 1/4x + 1/8
prosta prostopadła musi mieć współczynnik kierunkowy przeciwny i odwrotny, będzie więc postaci:
y = -4x + b
podstawiamy współrzędne x i y naszego punktu D=(-2;4)
4 = 8 + b
b = -4
zatem równanie prostej prostopadłej ma postać:
y = -4x - 4