W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m(3) ziemi,z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54m(2).Oblicz wysokość kopca. Pamiętając,że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. Zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-04-13T18:55:15+02:00
Pp*H/3=45m(3) Pp=54m(2)
54m(2)*H/3=45m(3)
18H=45m(3) /18 54/3=18
H=2,5m
2010-04-13T19:00:20+02:00
V=1/3 *P*H

V=45m³

P=54m
................
................
................
45= 1/3 * 54 * H

45= 18H | : 18

H= 2,5[m]