Odpowiedzi

2010-04-13T19:23:55+02:00
Q=?
Tpl=-20⁰C
Tkl=0⁰C
Tpw=0⁰C
ml=5kg
Tkw=80⁰C
cwl=2100J/kg·⁰C <--- ciepło właściwe lodu
cww=4200J/kg·⁰C <--- ciepło właściwe wody
ct=334000J/kg <--- ciepło topnienia


Q=Q1+Q2+Q3
Q1=cwl·ml·(Tkl-Tpl)
Q2=ct·ml
Q3=cww·ml·(Tkw-Tpw)
Q=cwl·ml·(Tkl-Tpl)+ct·ml+cww·ml·(Tkw-Tpw)
Q=ml·[cwl·(Tkl-Tpl)+ct+cww·(Tkw-Tpw)]
Q=5kg·[2100J/kg·⁰C·(0⁰C-(-20⁰C))+334000J/kg+4200J/kg·⁰C·(80⁰C-0⁰C)]
Q=5kg·[42000J/kg+334000J/kg+336000J/kg]
Q=5kg·712000J/kg
Q=3560000J=3,56MJ