Odpowiedzi

2010-04-13T20:18:00+02:00
A)według św-Mateusza rozdział 28 werset od 1 do 10
b)według św-Łukasza rozdział 24 werset od36 do 42
c)według św-Mareka rozdział 16 werset od 9do 14
d)według św-Jana rozdział20 werset od19 do 29
1 1 1
2010-04-13T20:38:33+02:00
A) Mt 28, 1-10

Mateusz przedstawił okoliczności aresztowania Jezusa, proces, skazanie i wykonanie kary śmierci przez ukrzyżowanie oraz pogrzeb. Przedstawił dowody śmierci Jezusa.

POSTACIE :
- Jezus
- dwie uczennice Jezusa (Maria Magdalena i Druga Maria matka Jakuba)
- anioł (nie ma podanego imienia)

b) Łk 24 , 36-42

Uczniowie Jezusa w drodze do Emaus otrzymali pierwszą lekcję z Pism o Bożym wizerunku Mesjasza. Myśleli oni o Mesjaszu w sposób podobny jak nauczyciele religijni.

POSTACIE :
- Jezus
- uczniowie Jezusa (nie mam wymienionych imion)

c) Mk 16 - 9-14
Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z Marią Magdaleną i swoimi uczniami (11 apostołów)

POSTACIE:
- Maria Magdalena
- 11 apostołów

d) J 20 , 19-29

Krótko przed aresztowaniem Jezus uprzedził uczniów, że nie będzie dostępny przez jakiś czas, potem jednak znowu Go zobaczą. Oni będą się smucić w tym czasie, a świat będzie się cieszył. Wkrótce i oni się rozradują. Przywódcy religijni, którzy wymusili na prokuratorze rzymskim Piłacie skazanie Jezusa na ukrzyżowanie, triumfują.

POSTACIE:
- Jezus
- 11 apostołów