Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:23:08+02:00
Program lpie;
uses CRT;
var liczba,i,buff : integer;
pierwsza : boolean;
begin
clrscr;
Writeln('Podaj liczbe:');
readln(liczba);
buff := 0;
for i := 2 to liczba-1 do
if liczba mod i = 0 then buff := buff+1;
if buff = 2 then Writeln('Liczba jest podzielna przez 2 liczby.') else
Writeln('Liczba nie jest podzielna tylko przez 2 liczby.');
Readln;
end.W razie reklamacji pisz PM.
1 5 1