Odpowiedzi

2010-04-13T18:55:37+02:00
Ewangelia wg Marka zaczyna się od słów: "Początek Ewangelii [dobrej nowiny] o Jezusie Chrystusie Synu Bożym". Marek pomija całe dzieciństwo Mesjasza, rozpoczynając swoją relację od Chrztu w Jordanie i krótkiego opisu działalności Jana Chrzciciela. Ogólnie możemy wyodrębnić następujące części Ewangelii:
Przygotowanie do działalności Jezusa (Mk 1,1-13)
Działalność Jezusa w Galilei (Mk 1,14-7,23)
Działalność Jezusa poza Galileą (Mk 7,24-9,50)
Podróż do Jerozolimy (Mk 10,1-52)
Działalność w Jerozolimie (Mk 11,1-13,37)
Męka i śmierć Jezusa (Mk 14,1-16,8)
Zmartwychwstanie (Mk 16,9-20)
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:40:03+02:00
Tytuł ewangelii: "Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. "
Ewangelia w głównej mierze opisuje chrzest w Jordanie oraz Jana Chrzciciela.
Opis posłania Chrystusa na Ziemię.
Przepowiednia Jana Chrzciciela - przepowiadanie chrztu pokuty na odpuszczenie grzechów, chrzcił jerozolimczyków. On chrzcił wodą, a Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym.
Jan w Jordanie ochrzcił Jezusa. Ujrzał Ducha jako gołębicę i usłyszał "Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie". Był to początek jego kuszenia przez 40 dni i 40 nocy na pustyni.
7 4 7