Zad1
W podanych niżej wzorach wyznacz kolejno każdą z występujących
wielkości,przyjmując pozostałe za dane.
a:
s=vt

b:
→ ah
P= ----
→ 2

c:

V=abc

d:

P₂=2ab+2ac+2bc

Zad.2
W podanych niżej wzorach wyznacz kolejno każdą z występujących
wielkości,przyjmując pozostałe za dane.

a:

E=mc²

b:

→ 2πr
v= -----
→ T


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:00:51+02:00
A.
t=s/v
v=s/t
b.
h=2p / a
a=2p / h
c.
a=V / bc
b=V / ac
c=V / ab
d.
a= Pz-2bc / 2(b+c)
b= Pz-2ac / 2(a+c)
c= Pz-2ab / 2(a+b)
2.
a.
m= E / c²
c= √(E/m)
b.
T= 2πr / V
r= TV / 2π
2 3 2