Odpowiedzi

2010-04-13T22:10:51+02:00
10.
b) V=a*b*c
V=9*5,5=49,5
V= 49,5*19,5=965,25

965,25 = 965,25 ml