Zad.7 Do spoczywającej łódki o masie 100 kg wskakuje biegnący z prędkością 4 m/s człowiek o masie 60 kg. Z jaką prędkością łódka wraz z człowiekiem odpłynie od brzegu.
______________________________________________________________

zad 6
Ciało masie 60 kg wzniesiono na wysokość 15 m.w czasie 20 sekund. Oblicz wykonaną pracę i moc.

1

Odpowiedzi

2009-11-04T17:56:37+01:00
Zad.7
Do spoczywającej łódki o masie 100 kg wskakuje biegnący z prędkością 4 m/s człowiek o masie 60 kg. Z jaką prędkością łódka wraz z człowiekiem odpłynie od brzegu?
Do spoczywającej łódki o masie 100 kg wskakuje biegnący z prędkością 4 m/s człowiek o masie 60 kg. Z jaką prędkością łódka wraz z człowiekiem odpłynie od brzegu?
m1 - masa łódki
m2 - masa człowieka
v1 - prędkość łódki
v2 - prędkość człowieka
v3 - prędkość łódki z człowiekiem
m1*v1 = (m1+m2) *v3
v3 = (m1*v1)/ (m1 + m2)
v3 = 600 / 160 m/s = 3, 75 m/s


zad. 6
Ciało masie 60 kg wzniesiono na wysokość 15 m.w czasie 20 sekund. Oblicz wykonaną pracę i moc?
m = 60kg
h = 15m
t = 20s
P = W/t = (F*r)/t = (mg * h)/t = 450 Wat
W = (F*r) = 9kJ