1. Nauka zajmująca się układem dokrewnym to:
a) endokrynologia
b) neurologia
c) psychologia
d) etologia

2. Do gruczołów dokrewnych nie należy:
a) tarczyca
b) wątroba
c) trzustka
d) nadnercza

3. W którym szeregu prawidłowo zestawiono gruczoł dokrewny i produkowany przez niego hormon:
a) trzustka - insulina
b) tarczyca - glukagon
c) trzustka - glukagon
d) prawidłowe odpowiedzi: a i b

4. Nadczynność tarczycy charakteryzuje różne objawy za wyjątkiem:
a) pocenia się
b) podwyższonej temperatury ciała
c) obrzęku śluzowatego
d) chudnięcia.

5. Zapis pracy mózgu to:
a) elektroencefalograf
b) ultrasonograf
c) elektroencefalogram
d) elektrokardiogram.

6. W rdzeniu kręgowym:
a) istota szara zbudowana z ciał komórek nerwowych położona jest na zewnątrz rdzenia
b) istota szara zbudowana z włókien nerwowych położona jest wewnątrz rdzenia
c) istota biała zbudowana z ciał komórek nerwowych leży wewnątrz rdzenia
d) istota szara zbudowana z ciał komórek nerwowych leży wewnątrz rdzenia

7. Układ autonomiczny nie reguluje czynności:
a) naczyń krwionośnych
b) jelit
c) mięśni szkieletowych
d) serca.

8. Przykładem odruchu warunkowego jest:
a) zwężenie źrenicy pod wpływem światła
b) wydzielanie śliny na myśl o pysznym posiłku
c) odruch kolanowy
d) cofnięcie ręki przy oparzeniu

9. Mózg i rdzeń kręgowy pokryte są oponami. Od strony mózgu kolejno występują opony:
a) pajęcza, miękka, twarda
b) miękka, pajęcza, twarda
c) twarda, pajęcza, miękka
d) pajęcza, twarda, miękka

10. Stres wywołany sprawdzianem pisemny(u ucznia, który jest dobrze przygotowany):
a) wpływa pozytywnie na wyniki egzaminu
b) wpływa negatywnie na wyniki egzaminu
c) nie wpływa na wyniki egzaminu
d) powoduje depresję

11. Klaustrofobia to:
a) lęk przestrzeni
b) lęk przed przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu
c) lęk przed zajęciami szkolnymi
d) lęk przed zwierzęciami

12. Astygmatyzm wywołany jest:
a) zmętnieniem rogówki
b) nierównomierną krzywizną rogówki lub soczewki
c) uszkodzeniem nerwu wzrokowego
d) odwarstwieniem się siatkówki

13. Wybierz zdania zawierające błędną informację:
a) pręciki to komórki światłoczułe, wrażliwe na stopień natężenia światła
b) czopki to komórki wrażliwe na barwy
c) na siatkówce oka powstaje obraz odwrócony, pomniejszony, rzeczywisty
d) ośrodek wzroku znajduje się w płacie czołowym mózgu

14. Ośrodek węchowy znajduje się w:
a) rdzeniu przedłużonym
b) korze mózgowej
c) substancji szarej rdzenia kręgowego
d) móżdżku

15. Właściwy narząd słuchu mieści się w:
a) uchu środkowym
b) trąbce Eustachiusza
c) wnętrzu ślimaka
d) kanałach półkolistych

2

Odpowiedzi

2010-04-13T19:15:48+02:00
1 A
2 B
3 A i C
4 A
5 C
6 D
7 C
8 B
9 B
10 A
11 B
12 B
13 B
14 B
15 D
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:48:16+02:00
1.a, 2.b, 3.c, 4.a, 5.a, 6.d, 7.c, 8.b, 9.b, 10.a, 11.b, 12.b, 13.d, 14.b, 15.c,
4 4 4