1:Jeden z kątów przyległych ma 56 stopni.Ile stopni ma drugi kąt przyległy.
2: Jeden z kątów wierzchołkowych ma 52 stopnie.Oblicz rozwartości trzech pozostałych kątów.
3: Jeden z kątów zewnętrznych trójkąta równoramiennego ma 140 stopni.Jakie mogą być rozwartości kątów wewnętrznych tego trójkąta.
PISZCIE OBLICZENIA!!

1
210 pamiętam te czasy dorosły już jesteś ??
bo jak podstwówka :P

Odpowiedzi

2010-04-13T19:00:18+02:00
1. 180-56=124stopni
2. 180-52=128 Odp. 128 stopni , 52 stopnie , 128 stopni
3.np.140 , 20 , 20 stopni.
16 4 16
2010 pamiętam te czasy :P napewno dorosły już jest:)