Zadanie 1
Przedstaw krótką historię tworzenia się największego imigracyjnego społeczeństwa na świecie. Wskaż skąd wywodzą się główne grupy ludności Stanów Zjednoczonych Ameryki. Opisz obecną strukturę etniczną ludności tego państwa.

Zadanie 2
Stany Zjednoczone Ameryki są największą potęgą gospodarczą na świecie. Obecnie wytwarzają 26,4% swiatowego produktu brutto.
a). Jakie czynniki geograficzne stały się podstawą gospodarczego rozwoju kraju?

b). Jakie czynniki społeczne sprzyjają ciągłemu rozwojowi gospodarczemu tego państwa?

Zadanie 3
Uzupełnij tekst

Brazylia zajmuję powierzchnię 1). ….. , jest 2). …. Co do wielkości państwem na świecie. W 2001 roku liczna ludności wynosiła 3). ….. mieszkańców i jest to 4). …… co do liczebności naród na świecie. Skład etniczny wiąże się z historią osadnictwa tego kraju. Ludność biała stanowi 5). …… %, Mulaci 6). …..%, Metysi 7). ….. %, Murzyni 8). ….. %, ludność indiańska 9). ….. %.

Zadanie 4
a). Wyjaśnij przyczyny wielkich dysproporcji w rozmieszczeni ludności Brazylii

b). Podaj, ile procent mieszkańców żyje w miastach

Zadanie 5
Wymień największe zasoby i bogactwa naturalne Brazylii, które stały się podstawą rozwoju jej gospodarki w ostatnich latach.

Zadanie 6
a). Wyjaśnij, dlaczego obszary rolnicze w Brazylii wystepują w pasie wybrzeża i w południowo-wschodniej części Wyżyny Brazylijskiej.

b). Na podstawie map tematycznych wymień największe rośliny uprawiane w Brazylii

c). Wyjaśnij termin „monokultura”

Zadanie 7
a). Krótko scharakteryzuj lasy w Brazylii, Okresl ich typ, wielkość zajmowanej przez nie powierzchni i ich znaczenie dla środowiska Ziemi.

b). Napisz, jakie mogą być następstwa nadmiernej eksploatacji lasów na Nizinie Amazonki.

Zadanie 8
a). Wymień główne ośrodku i okręgi przemysłowe w Brazylii.

b). Przedstaw działania, które podejmuje rząd Brazylii, aby zwiększyć możliwości gospodarczego wykorzystania interiory

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T16:03:06+01:00
Zad.1
Stany Zjednoczone są klepką różnych społeczeństw. Rdzenni mieszkańcy USA to Indianie. W bodajże wieku XV zaczęła się kolonizacja wschodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Początkowo byli to kolonizatorzy Brytyjczycy , później Francuzi. Zachodnie ziemi odkryli Hiszpanie.
Europejczycy, szukali taniej siły roboczej, ale i lokajów, opiekunek do dzieci itd. w tym celu sprowadzali z Afryki "murzynów" - ludzi rasy czarnej. Mówi się, że w taki sposób ściągnięto do Stanów około 7 mln czarnoskórych z czego ponad 1 mln zmarło w czasie transportu przez Atlantyk.

Z powyższego opisu wynika, że rasa czarna w większości wywodzi się z Afryki, a ich potomkowie obecnie żyją w USA.
Latynosi to potomkowie kolonizatorów europejskich.
Indianie - rdzenni mieszkańcy tych terenów.

Według Wikipedii:
"na dzień 1 maja 2009 r., liczba ludności przekroczyła poziom 306 mln." [...] "Ponad połowę przyrostu ludności stanowią imigranci: latynosi, ludność wschodniej Azji, Europy."[...]
"Grupy rasowe: ludność biała 71,7%, ludność czarna 12,9%, Azjaci 4,2%, Indianie i rdzenni mieszkańcy Alaski (Aleuci, Inuit i Yupik) 1%, Hawajczycy i wyspiarze Pacyfiku 0,2%, inni 11% (2003)."

zad.3
1)8 511 965 km²
2) 5
3)180 078 227
4) 5
5)49,7%
6)22%
7)18%
8)6,9%
9) 1%

zad. 5
Bogactwa naturalne: ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza(2 miejsce na świecie), węgla kamiennego, boksytów(4 miejsce), manganu(2 miejsce), cyny(3 miejsce), soli kamiennej oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych: diamentów, opali, szmaragdów(2 miejsce), złota.

zad 6
b) Trzcina cukrowa
Zboża ogółem
Kukurydza
Soja
Maniok
Pomarańcze

zad. 7
Amazonia jest wilgotnym lasem liściastym w dorzeczu Amazonki w Ameryce Południowej. Teren ten znany pod nazwą Amazonia, Dżungla Amazońska lub Dorzecze Amazonki, zajmuje obszar siedmiu milionów kilometrów kwadratowych, natomiast sam las zajmuje około 5,5 miliona kilometrów kwadratowych, na terenie dziewięciu państw: Brazylii (60 procent lasu deszczowego), Peru (13 procent, drugie po Brazylii), Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru, Boliwii, Gujany, Surinamu i Gujany Francuskiej. Cztery z nich noszą wobec tego nazwę krajów amazońskich. Amazonia stanowi ponad połowę wszystkich lasów deszczowych, oraz największy, najbogatszy gatunkowo obszar na planecie.

zad. 8
Największe okręgi przemysłowe Brazylii są zlokalizowane w Sao Paulo i w Rio De Janerio.

2 4 2