Zad 1
Ile waży powietrze wypełniające salę lekcyjną, która ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 4m x 8m x 3m ? Przyjmij, że 1m sześcienny powietrza waży 1,2 kg.
zad 2
Jaką długość ma krawędz sześcianu, który ma dwa razy większą objętość od sześcianu o krawędzi 1m ?
zad 3
Połącz w pary zapisy, które wyrażają te same objętości.
11 1ml 1hl 1dm sześcienny 1001 10hl 1cm sześcienny 1m sześcienny
zadanie 4 Z akwarium o długości 50 cm i szrokości 40 cm odlano 30 litrów wody.
O ile centymetrów odniżył się poziom wody w tym akwarium ?

Licze na szybkie rozwiązanie, za dobre rozwiązanie wszystkich zadań daję naj :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:23:16+02:00
Zad. 1
a=4m
b=8m
c=3m
1m3 powietrza-1,2kg

V=abc
V=4m*8m*3m
V=96m3

1m3-1,2kg
96m3-x

x=96*1,2
x=115,2kg

Zad.2
a=1m
V=a3
V=1m3

a1=?
V1=2V
V1=2a3
V1=2*1m3
v1=2m3

V1=a3
2m3=a3
a= pierwiastek 3 stopnia z 2
(tego zadania nie jestem pewna)

Zad.3
1ml-1cm3
1l-1dm3
1hl-100l
10hl-1m3

Zad.4
a=50cm=dm
b=40cm=4dm
h=?
V=30l=30dm3

v=abh
v=5dm*4dm*h
podstawiamy za V 30m3
30dm3=20dm2*h
30dm3/20dm2 =h
3/2 =h
1,5dm=h
h=15cm
Odp: Poziom wody w tym akwarium obniżył się o 15cm.