Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T18:05:10+01:00
Historia Polski (1831-1914) – rozdział historii Polski obejmujący okres od upadku powstania listopadowego do wybuchu I wojny światowej, po zakończeniu której odrodziła się państwowość Polski.

W ciągu tych 83 lat w dziejach Polski doszło do wielu wydarzeń, m.in. Wiosny Ludów, powstania styczniowego i rewolucji roku 1905. Czas ten cechował również rozwój kultury narodowej, przede wszystkim w zakresie piśmiennictwa, sztuk plastycznych oraz muzyki.

Wszystko to, wraz z rozwojem polskiej myśli politycznej, tworzeniem się kierunków i partii politycznych, organizacji zbrojnych i paramilitarnych, a także działań na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa w sensie społecznym i gospodarczym, stanowiło o historii tego okresu.

W ujęciu historycznym można wyodrębnić:

* popowstaniową Wielką Emigrację, która w latach 1831-1863 tworzyła i decydowała o kierunkach polskich ruchów narodowo-niepodległościowych,
* pracę organiczną, która legła u podstaw gospodarczego rozwoju Polski pod zaborami,
* ruchy niepodległościowe (partyzantka Zaliwskiego, powstanie krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe),
* ruch robotniczy i rewolucję 1905 roku,
* aż po ostatnie działania organizacji lewicowych, narodowych i ludowych w początkach XX wieku.
7 2 7