1. Ile gramów wody zawiera 1 procentowy roztwór, w którym znajduje się 5g cukru?

2. Oblicz, ile gramów substancji znajduje się w 150 cm³ 8 procentowego roztworu o gęstości 1,09g/cm³.

3. Oblicz stężenie procentowe roztworu używanego do dezynfekcji skaleczeń, skoro można go otrzymać rozpuszczając 26,5 gram jodu w 625cm³ alkoholu o gęstości 0,8 g/cm³.

Proszę chociaż wyniki, daję naj ! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:45:57+02:00
1.
Cp=1%
ms=5g
masa roztworu(mr) = masa wody(mw) + masa substancji(ms)

Cp=ms/mr *100%

1%/100% = 5/ms +mr (równanie)

5+x=500
x=495
ten roztwór zawiera 495g wody.
2.
V=150cm3
Cp=8%
gęstość(symbol ro) = 1,09g/cm3

ro=masa/objętość
ro*obj.=m

1,09g/cm3*150cm3=m
163,5g=masa roztworu

Cp=ms/mr*100%
8%/100%= x/163,5g
x=13,08g

3.
Cp=?
ms=26,5g
V=625cm3
ro=0,8g/cm3

ro=masa*obj.
ro*obj=masa
0,8g/cm3*625cm3 =m
500g=masa

Cp=ms/mr *100%
Cp= 26,5g/500g * 100%
Cp= 5,3%

daj naj :D