Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T17:45:48+02:00
Szczególną rolę w procesie tworzenia ,,państwa socjalistycznego’’ odgrywała kultura, całkowicie podporządkowana ideologii i władzy komunistycznej. Ostra cenzura eliminowała treści, które odbiegały od przyjętej linii politycznej i nie były odpowiednio nasycone ideologią. Zresztą w początkowym okresie twórcy radzieccy z autentycznym przekonaniem i entuzjazmem propagowali idee komunizmu i wierzyli w słuszność pierwszego na świecie systemu sprawiedliwości społecznej. Kultura radziecka lat dwudziestych korzystała z bardzo ożywionych kontaktów, jakie rosyjscy artyści, pisarze i poeci mieli z kulturą europejską w okresie przed 1918r. W Związku Radzieckim chętnie przyjmowano wówczas wszelkie koncepcje nowej sztuki, uważano bowiem, że rodząca się dopiero, wspaniałą rzeczywistość można wyrazić jedynie całkowicie nowymi środkami. Połączenie nowych idei, na których oparło się państwo komunistyczne, z awangardowymi tendencjami artystycznymi panującymi w Europie przyniosło rezultat w postaci wielu wybitnych i niepowtarzalnych na skalę światową dokonań artystycznych. Należała do nich radziecka sztuka plakatowa, awangardowa poezja, sztuka filmowa i architektura. Filmy Siergieja Eisteina to dziś klasyka filmowa. Do najwybitniejszych twórców tego okresu poszukiwań artystycznych zalicza się Włodzimierza Majakowskiego, poetę, plakacistę i reżysera filmowego, który, mimo entuzjazmu jej strony negatywne. Swoboda artystyczna sprawiała, że mimo poparcia dla państwa socjalistycznego twórcy zachowywali niezależność sądów. To zaś było sprzeczne z zasadami stworzonego przez Stalina państwa totalitarnego, które dążyło do kontroli zarówno czynów, jak i mysli obywatelwiem tylko cos takiego.. sadze ze pomoglam