Odpowiedzi

2009-11-05T18:30:23+01:00
Analiza SWOT


Mocne strony:
-wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
-bardzo dobre warunki lokalowe(generalny remont przeprowadzono w tym roku)
-nowoczesne wyposażenie szkoły - duże boisko szkolne (asfaltowe i trawiaste),
- plac zabaw dla młodszych dzieci,
- dobra atmosfera pracy,

Słabe strony:
- mała ilość sprzętu sportowego,
- brak sali komputerowej,
- zbyt mała ilość pieniędzy na bieżące uaktualnienie księgozbioru,
- mała ilość pomocy dydaktycznych.
- brak etatu nauczyciela świetlicy,
- szkoła ma słaby system komunikacji między swoimi organami statutowymi,


Szanse
- pozyskanie sprzętu sportowego w ramach projektu Unii Europejskiej
- pozyskanie sprzętu komputerowego w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego
- pozyskanie nauczycieli do nauczania języków obcych.

Zagrożenia
- wzrost uzależnień przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- postępujący niż demograficzny,
- galopujący wzrost cen podręczników i pomocy szkolnych,

W ciągu 10 lat planujemy stać się nowoczesna szkoła, która będzie kształcić w oparciu o najnowsze metody przy wykorzystaniu środków, które będziemy w stanie zakupić bądź pozyskać z różnych źródeł.
Tworzenie pracowni komputerowej zaplanowaliśmy na okres trzech lat. W ciągu tego czasu będą realizowane poszczególne cele przedstawione w harmonogramie.
Chcemy pozyskać środki na zakup sprzętu sportowego. W tym celu składamy swój wniosek w ramach projektu Unii Europejskiej.
Pragniemy by nasi nauczyciele poszerzali swoje umiejętności, w tym celu mamy zamiar wysłać ich na szkolenia i kursy. Mamy nadzieję, że po osiągnięciu celu nasi nauczyciele będą mogli wykorzystać cały swój potencjał, co w rezultacie zapewni naszym uczniom zdobycie szerokiej wiedzy i nabycie doskonałych umiejętności.

1 5 1