Odpowiedzi

2010-04-13T19:05:02+02:00
No więc tak odpowiem ci na Tragedię Narodową myślę że bierzesz sobie to do serca i modlisz się o zmarłych !

Art 131
2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:
1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,
5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.
3.Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.
4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu.

Pierwsze informacje medialne są bardzo chaotyczne, ale raczej nie należy się nastawiać na żadne cudowne ocalenia. Rozmiar tej tragedii jest olbrzymi i przerażający.

Chciałbym złożyć kondolencje rodzinom ofiar i wyrazić swój żal - to byli Polacy, nasi rodacy, działający w służbie Rzeczpospolitej Polski.

Myślę, że po tej tragedii nikogo już nie trzeba będzie przekonywać do inwestycji w samoloty. Wydarzyła się ogromna tragedia, na którą niewątpliwy wpływ miała fatalna pogoda, ale równie dobrze ten samolot mógł rozbić się w czasie wizyty innej wizyty - trumnami nie powinno się latać...