Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T00:40:17+02:00
KONSEKWENCJE POLITYCZNE:
- utworzenie Księstwa Warszawskiego na terenach zajmujących 16% pow. panstwa przed 1772
- uzyskanie czasowej niepodległosci, zaleznej od francji
- powołanie Rady Rządzącej, podległej Bonapartemu w składzie: Stanisław Małachowski, Józef Wybicki i książę Józef Poniatowski
- pokój we Frylandzie- kozysci polsko-francuskie.
- wprowadzenie konstytucji francuskiej zamiast Konstytucji Majowej
- po upadku Napolena, Kongres Wiedeński (1814?) podzielił Polskę na RP Krakowską, Wielkie Księstwo Poznańskie, Pomorze Szwedzkie
- po wprowadzeniu nowej konstytucji wprowadzono monarchię dziedziną z Fryderykiem Augustem jako królem Polski
- wprowadzenie sejmu(2 izby)

KONSEKWENCJE SPOLECZNE:
- nauczenie się od Francuzów poszanowania obywatela, równosci wszystkich wobec prawa
- zniesienie poddaństwa, wolnosc osobista dla chłopów.

KONSEKWENCJE KULTURALNE:
- powołanie Izby Edukacyjnej
- kontynuacja refory uniw. Krakowskiego
- przywrócenie TKE (towarzystwo ksiag elementarnych)

KONSEKWENCJE GOSPODARCZE:
- powiększenie powierzchni kraju, zwieksznie liczby wojska.
5 5 5