Odpowiedzi

2010-04-13T19:11:46+02:00
A)k+3k=5/4
k-5/4=1i 1/4
b)4x=80/4
x=20
c) 2a+5-7a=a
-6a=-5/:(-6)
a=5/6
d) -9+3y większe lub równe -(-y-1)+12
2y wieksze lub równe 13 /2
y wieksze lub równe 6,5
e) -3(-y-1) mniejsze lub równe -5y
3y+3 mniejsze lub równe -5y
8y mniejsze lub równe -3/8
y mniejsze lub równe -3/8