1. Ile wynosi na powierzchni ciężar wody o masie 0,4kg w przybliżeniu?
2. Samochód zwiększył swoją prędkość z 20km/h do 40km/h. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?
3. Jakie ciśnienie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu o boku 2m, której masa wynosi 12kg?
4. Jaka jest wartość siły oporu, która działając na samochód o masie 1200kg jadący z prędkością 20m/s spowoduje jego zatrzymanie w ciągu 5s?
5. Związek pomiędzy energią kinetyczną i jego pędem oraz masą wyraża formuła Ek=p²/2m. Jeżeli energia kinetyczna danego ciała wzrosła dziewięciokrotnie, to co się stało z pędem?
6. Jeżeli samochodowi o ,masie 1000kg przyśpieszenie nadaje siła 10000N, to jaką drogę on pokona w czasie 10s?
7. Z jakiej wysokości spadł kamień wyrzucony z pewnego okna, który spadał 2s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T16:10:10+02:00
1. Ile wynosi na powierzchni ciężar wody o masie 0,4kg w przybliżeniu?
m=0,4kg
Q-mg=0,4kg*10m/s^2=4N

2. Samochód zwiększył swoją prędkość z 20km/h do 40km/h. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?
v1=20km/h
v2=40km/h

Ek2/Ek1=[(m*v2^2)/2]/[(m*v1^2)/2]=(v2^2)/(v1^2)=1600/400=4 - wzrosła czterokrotnie

3.Jakie ciśnienie wywiera na podłoże paczka styropianu w kształcie sześcianu o boku 2m, której masa wynosi 12kg?
p=F/s=m*g/a^2=(12kg*10m/s^2)/4m^2=30Pa

4.Jaka jest wartość siły oporu, która działając na samochód o masie 1200kg jadący z prędkością 20m/s spowoduje jego zatrzymanie w ciągu 5s?
m=1200kg
v=20m/s
t=5s

F-m*a=m*(v/t)=1200kg*(20m/s)/4s=6000N

5. Związek pomiędzy energią kinetyczną i jego pędem oraz masą wyraża formuła Ek=p²/2m. Jeżeli energia kinetyczna danego ciała wzrosła dziewięciokrotnie, to co się stało z pędem?
9Ek=p^2/2m
(9*m*v^2)/2=p^2/2m
9*m^2*v^2=p^2
3m*v=p
pęd wzrósł trzykrotnie

6.6. Jeżeli samochodowi o ,masie 1000kg przyśpieszenie nadaje siła 10000N, to jaką drogę on pokona w czasie 10s?
m=1000kg
F=10000N
t=10s

a=F/m=10000N/1000kg=10m/s
s=(a*t^2)/2=[(10m/s)*100s^2]/2=500m

7. Z jakiej wysokości spadł kamień wyrzucony z pewnego okna, który spadał 2s?
t=2s

Ep=Ek
m*v^2=mgh
v^2=gh
h=v^2/g=(gt)^2/g=g*t^2=(10m/s^2)*4s^2=40m


1 3 1