Zadanie 1
W państwie polskim 96% stanowią Polacy.
Co jest mocną stroną tego faktu?
W czym widzisz słabe strony tego faktu?
Jakie szanse wynikają z takiego układu narodowościowego?
Jakie zagrożenia wynikają z takiego układu narodowościowego?
Zadanie 2
Wymień uprawinienia prezydenta jako głowy państwa?
Zadanie 3
Podaj trzy przykłady praw człowieka i określ ich charakteru
Z góry dziękuję daje najlepszą:)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T19:11:05+02:00
W Polsce jest dużo polaków.
Nie.
Dobre.
Żadne.
2
Władza wykonawcza.
3
Prawo do życia-wolność słowa-prawo do edukacji
1 5 1