Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-30T23:00:06+02:00
Atom- jest to najmniejszy, a zarazem niepodzielny składnik pierwiastkowy, któremu można jeszcze przypisać właściwości chemiczne. Rozmiary atomu są bardzo małe i wynoszą 10-10m

Cząsteczka- układ stworzony z przynajmniej 2 atomów tego samego pierwiastka lub z różnych pierwiastków. Atomy są wtedy powiązane we właściwy sposób. Cząsteczka jest elektrycznie obojętna.

Pozdrawiam :)
1 1 1
2010-04-30T23:02:36+02:00
Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego, która zachowuje jeszcze jego własności. Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząstkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.

Cząsteczka - to obojętna elektrycznie grupa atomów trwale ze sobą połączonych wiązaniami chemicznymi.