Odpowiedzi

2010-04-13T19:13:14+02:00
* Platforma Obywatelska (PO)
* Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
* Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
* Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
* Stronnictwo "Piast"
* Unia Pracy (UP)
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:24:36+02:00
PO- Platforma Obywatelska
PiS- Prawo i Sprawiedliwość
RKN- Ruch Katolicko-Narodowy
SLD- Sojusz Lewicy Demokratycznej
PSL- Polskie stronnictwo ludowe
SdPI- Socjaldemokracja Polska
ROP- Ruch odbudowy Polski
ChDRP - Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
DPL - Demokratyczna Partia Lewicy
IRP- Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej
KPP- Komunistyczna Partia Polski
KPN- Konfederacja Polski Niepodległej
KPEiR - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
LP - Libertas Polska
LPR- Liga Polskich Rodzin
NP - Naprzód Polsko
NOP- Narodowe Odrodzenie Polski
NKP - Narodowy Kongres Polski
NL- Nowa Lewica
ONP - Obrona Narodu Polskiego
ONP-PL-Organizacja Narodu Polskiego - Lega Polska
PD- Partia Demokratyczna
PK-Partia Kobiet
P-Partia Piratów
PR-Partia Regionów
PZ-Partia Zielonych
PZ RP-Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej
PL-Polska Lewica
PPN- Polska Partia Narodowa
PPP-Polska Partia Pracy
PPS-Polska Partia Socjalistyczna
PRS-Polska Racja Stanu
PWN-Polska Wspólnota Narodowa
PRN-Polski Ruch Monarchistyczny
PP-Porozumienie Polskie
PR-Prawica Rzeczypospolitej
PdP- Przymierze dla Polski
SN-Stronnictwo Narodowe
SP-Stronnictwo Pracy
UL-Unia Lewicy III RP
UPR-Unia Polityki Realnej
UPUM-Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
WiP-Wolność i Praworządność
ZChN- Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
ZN- Związek Słowiański

Prosze;)
6 4 6
2010-04-13T19:49:23+02:00
Platforma Obywatelska PO
Prawo i Sprawiedliwość PIS
Liga Polskich Rodzin LPR
Sojusz Lewicy Demokracyjnej SLD
5 2 5