Napisz pracę na temat: (do wyboru)
- partii politycznych w Polsce i na świecie
- ruchów separatystycznych na świecie (mniejszości narodowych)
np. Kaszubi, Czeczeni
Potrzebuje jej na 15 kwietnia, minimum 3 strony A4
Daje naj................
POMÓŻCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-22T17:41:58+02:00
PARTIE POLITYCZNE W POLSCE

Partie polityczne są organizacjami, których celem jest wpływ na sprawy państwa, dlatego dążą one do zdobycia lub utrzymania władzy. Partie różnią się poglądami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Podczas zajęć uczniowie poznają polski system partyjny oraz porównują go z systemami partyjnymi w innych krajach.

Cele

Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

- wymienić kilka największych partii politycznych w Polsce;

- wymienić partie najbardziej aktywne w miejscu zamieszkania uczniów;

- wyjaśnić rolę partii w parlamencie;

- porównać polski system partyjny z funkcjonującymi na świecie systemami dwui wielopartyjnymi.

Środki dydaktyczne

1. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.

2. Ćwiczenie „Prawda czy fałsz”

3. Informacja o systemach politycznych: jedno-, dwu- i wielopartyjnych.

4. Przykładowa „mapa sejmu”

Propozycja realizacji tematu