Do przetłumaczenia..
Past Simple i Present Perfect Tense

1. Wiele lat temu mieszakliśmy w Nowym Jorku.
2. Czy kiedykolwiek słyszałeś muzykę salsa?
3. Mickiewicz napisał dużo wierszy.
4. Od trzech lat nie byłem w Polsce.
5. Nigdy mi nie uwierzyła.
6. Piotr spędził swoje wakacje w Hiszpanii.
7. "Dlaczego on jest taki zmęczony?" Powierzasz mu ostatnio ciężką prace.
8. Do tej pory nie padało [chodzi o deszcz].
9.
a) Czyja to pralka?
b) To jest mojej siostry.
10. Lodówka to jest urządzenie, które zamraża produkty.
11. Kucharz to osoba, która gotuje obiady.
12. Franz Kafka był to pisarz, którego książkami są "Zamek" i "Metamorfoza".

Dziękii :):)

2

Odpowiedzi

2009-11-04T17:27:09+01:00
1. Many years ago mieszakliśmy in New York.
2. Have you ever heard salsa music?
3. Mickiewicz wrote many poems.
4. For three years I was in Poland.
5. Do not believe me.
6. Peter spent his holiday in Spain.
7. "Why is he so tired?" Entrust his last serious work.
8. Has not yet rained.
9.
a) Whose washing machine?
b) This is my sister.
10. Refrigerator is a device that freezes the product.
11. The cook is a person who cooks dinner.
12. Franz Kafka was a writer whose books are "The Castle" and "Metamorphosis".
2009-11-04T17:40:28+01:00
1. Many tears ago we lived in New York.
2. Have you ever heard salsa music?
3. Mickiewicz wrote many poems.
4. I haven't been to Poland for three years.
5. She has never believed me.
6. Peter spent his holidays in Spain.
7. "Why is he so tired?" You have recently given him a lot of work.
8. It hasn't rained yet.
9. Whose washing machine is this? It's my sister's.
10. A fridge is a device which freezes different products.
11. A cook is a person who cooks dinners.
12. Franz Kafka was a writer whose books are "The Castle" and "Metamorphosis"