II WOJNA ŚWIATOWA

Wymień przyczyny klęski wrześniowej. Weź pod uwagę: stosunek sił między Polską i Niemcami, sojusze, jakie zawarła Polska po odzyskaniu niepodległości, wydarzenia związane z 17 wrzesnia 1939 roku i wschodnimi ternami Polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • halu
  • Rozwiązujący
2010-04-13T19:26:47+02:00
Przyczynami klęski wrześniowej była przewaga liczebna i technologiczna wojsk Niemieckich nad wojskami Polskimi. Sojusze zawarte przez Polskę z Francją oraz Anglią nie zostały należnie respektowane przez te kraje i nie udzieliły Polsce wsparcia militarnego, jedyną ich reakcją było potępienie niemieckiej agresji. Dodatkowo 17 września 1939r doszło do Rosyjskiej agresji wobec Polski i wkroczenia armii tego kraju na wschodnie tereny Polski. Na terenach tych gdzie mniejszość stanowili Rosjanie, Białorusini oraz Ukraińcy nie zgadzający się z polityką Polski doszło do szybkiej porażki i w rezultacie klęski Polski w kampanii wrześniowej.
6 4 6