Odpowiedzi

2010-04-16T01:20:32+02:00
A)Do probówki z roztworem soli wlewamy bialko mleka(mleko)
OBSERWACJE:
obserwujemy scinianie się substancji
WNIOSKI:
Roztwory soli powodują denaturację bialka

b) Do probówki ze stężonym roztworem cukru wlewamy roztwór białek mleka (czyli mleko)
OBSERWACJE:
Probówka po pewnym czasie przybiera zabarwienie
żółtobrunatne.

Wniosek:
Białka ulegają glikolizacji)
(Gdy wleje się roztwór białek do stężonego roztworu cukru, cukier powoli
wiąże się z białkami, zmieniając na trwałe strukturę ich cząsteczek, a
wskutek tego niszczy ich funkcje. następuje wiązanie się
białka z cukrem, czyli reakcja glikozylacji)

2) Do probowki z białkiem kurzym dolewamy wrzacej wody
OBSERWACJE:
Zauważamy ścinanie sięsubstancju
WNIOSKI:
Wysoka temperatura powoduje denaturację białka