^Odpowiedz na pytania zawarte w tabelce^
Powstanie krakowskie-1846r.
1. W jakim celu rząd powstańczy ogłosił manifest??
2. Jakie obietnice zawierał manifest??
3. Jaki był stosunek chłopów podkrakowskich do powstania??
4. Kto przewodził chłopom??
5. Jak nazywamy wystąpienia chłopów w Galicji w 1846 r.??
6. Jakie były skutki wystąpień chłopskich??
7. Jakie były następstwa powstania 1846r. dla Krakowa??
!!!!!!!!!!PILNE!!!!!!!!!!!!!!!
Potrzebne na dziś

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:09:55+02:00
1.w celu pozyskania chłopów oraz aby zmienić prawa/
2.zawierał szereg postulatów m.in. uwłaszczenia.
3.Rewolucja ta spotkała się z poparciem górników z Wieliczki oraz chłopów z wiosek.
4.Edward Dembowski (powstanie) Jakub Szela (rewolucja)
5.Rabacją Galicyjska
6.Chłopi niszczyli dorobek ,zabijali szlachtę.Takie zachowanie podobało się zaborcom.
7.Rzeczpospolita Krakowska została pzyłaczona do Austrii. Sądy , administracja i urzędy zostały zgermanizowane.
2 4 2