Zad 1

kazda z liczb zapisz cyframi rzymskimi

34
29
68
616
213
439
1499
2002
2764
1888

zad 2
zapisz date urodzenia w systemie rzymskim :

a) swoją b) kol. lub kolegi
moja data 24.08.1996 kolezanki 7.11.1996


zad 3
sprawdż czy dane liczby są poprawnie zapisane w systemie rzymskim w przypadku blędu zapisz je obok poprawnie

495-VD
404-CCCCIV
99-XCIX
1999-MIM
640-DCXL
2449-MMCDIL

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T17:33:33+01:00
Zad 1

34 - XXXIV
29 - XXIX
68 - LXVIII
616 - DCXVI
213 - CCXIII
439 - CDXXXIX
1499 - MCDXCIX
2002 - MMII
2764 - MMDCCLXIV
1888 - MDCCCLXXXVII

zad 2

a) 24 VIII 1996 (IIIV.VIII.MVIM
b) 7 XI 1996 (VII.XI.MVIM)

zad 3

495-VD - źle CDXCV
404-CCCCIV - źle CDIV
99-XCIX - dobrze
1999-MIM - źle MCMXCIX
640-DCXL - dobrze
2449-MMCDIL - źle MMCDXLIX

1 5 1
2009-11-04T17:35:23+01:00
Zad 1
34 -XXXIV
29-XXIX
68 -LXVIII
616-DCXVI
213 - CCXIII
439 - CDXXXIX
1499 - MCDXCIX
2002 - MMII
2764 - MMDCCLXIV
1888 MDCCCLXXXVIII

zad 2
a) swoją b) kol. lub kolegi
moja data 24.08.1996 XXIV VIII MCMXCIX
kolezanki 7.11.1996 VII XI MCMXCIX


zad 3
sprawdż czy dane liczby są poprawnie zapisane w systemie rzymskim w przypadku blędu zapisz je obok poprawnie

495-VD ŹLE 495 -CDXCV
404-CCCCIV ŹLE 404 -CDIV
99-XCIX DOBRZE
1999-MIM ŹLE 1999 - MCMXCIX
640-DCXL DOBRZE
2449-MMCDIL