1. Cena biletu autobusowego wzrosła z 1,20 zł na 1,40 zł.
a) O ile % wzrosła cena biletu?
b) Jakim % nowej ceny jest stara cena?
2. Cenę pewnego towaru obniżono o 20%. O ile % należy podwyższyć nową cenę, aby uzyskać cenę pierwotną?
Potrzebne na jutro!

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:09:49+02:00
1,40 :1,20 = 16 % podwy zki (0,20 zł)
1,20:1,40 = 86 % stara cena nowej ceny
3 4 3