Zad 1
Wyjaśnij powiedzenie:Lasy i parki to zielone płuca miast.
Zad 2
Wodór reaguje z różnymi substancjami.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru,wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
Substraty:siarka,chloe,azot,fosfor,tlen,tlenek miedzi(II),sód,wapń.
Produkty:miedź,woda,wodorek wapnia,amoniak,siarkowodór,wodorek sodu,chlorowodór,fosforowodór.

1

Odpowiedzi

2009-11-04T17:31:29+01:00
Zad. 1
Lasy i parki to zielone płuca miast, ponieważ dzięki nim jest więcej tlenu w powietrzu. W procesie fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla i wydzielają tlen.
Zad. 2
wodór + chlor -> chlorowodór
wodór + siarka -> siarkowodór
wodór + azot -> amoniak
wodór + sód -> wodorek sodu
wodór + wapń -> wodorek wapnia
wodór + fosfor -> fosforowodór
wodór + tlen -> woda
wodór + tlenek miedzi (II) -> miedź + woda
12 4 12