Napisz wzory sumaryczne, strukturalne i grupowe węglowodoru:
a) alkenu o łącznej liczbie atomów 27,
b) alkinu o 16 atomach wodoru,
c) alkanu o 4 atomach węgla.

Napisz równania reakcji całkowitego spalania węglowodorów z powyższego zadania.

Proszę o dokładne rozwiązanie. ;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:44:55+02:00
A) ogólny wzór alkenów: CnH2n
C₉H₁₈
wzór grupowy:
CH₂ = CH - (CH₂)₆ - CH₃
C₉H₁₈ + 27/2 O₂ -> 9CO₂ + 9H₂O /x2
2C₉H₁₈ + 27O₂ -> 18CO₂ + 18H₂O

b) Ogólny wzór alkinów: CnH2n - 2
C₉H₁₆
wzór grupowy:
CH ≡ C - (CH₂)₆ - CH₃
C₉H₁₆ + 13O₂ -> 9CO₂ + 8H₂O

c) ogólny wzór alkanów: CnH2n + 2
C₄H₁₀
wzór grupowy:
CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₃
C₄H₁₀ + 13/2 O₂ -> 4CO₂ + 5H₂O /x2
2C₄H₁₀ + 13O₂ -> 8CO₂ + 10H₂O