Odpowiedzi

2010-04-13T19:26:44+02:00
Karol darwin - teoria ewolucji
2010-04-13T19:27:05+02:00

Dobór naturalny — Jego potęga w porównaniu z doborem dokonywanym przez człowieka — Możliwości jego oddziaływania na cechy mniej ważne — Możliwości jego oddziaływania w każdym wieku i na obie płci — Dobór płciowy — Powszechność krzyżowania pomiędzy osobnikami tego samego gatunku — Okoliczności sprzyjające lub nie sprzyjające działaniu doboru naturalnego, a mianowicie: krzyżowanie, izolacja, ilość osobników — Działanie powolne — Wygasanie spowodowane przez dobór naturalny — Rozbieżność (dywergencja) cech, jej związek z różnorodnością mieszkańców jakiegokolwiek małego obszaru i z aklimatyzacją — Działanie doboru naturalnego poprzez dywergencję cech i wymieranie na potomków wspólnego przodka — Wyjaśnienie ugrupowania wszystkich istot organicznych — Postęp w organizacji — Zachowanie się form niższych — Zbieżność (konwergencja) cech — Nieograniczone zwiększanie się ilości gatunków — służy do podziału roślin.
1 1 1