1.Ile soli należy dosypać do 9kg pięcioprocentowej solanki, aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy?
2.Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy. Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:30:40+02:00
1.0,05*9+x=0,1(9+x)
0,45+x=0,9+0,1x
x-0,1x = 0,9-0,45
0,9x=0,45
x=0,5kg

2.30% * x + 0% *20 = 20% * (x+20)
0,3*x = 0,2 * (x*20)
0,3x = 0,2x + 4
0,3x-0,2x = 4
0,1x = 4 | /0,1
x = 40
(x+20kg) = 40 + 20 = 60kg
2010-04-13T19:30:40+02:00
1.
0,05 * 9 + x = 0,1 (9 + x)
0,45 + x = 0,9 + 0,1x
0,9x = 0,45
x = 0,5 kg

odp: Należy dosypać 500g aby otrzymac roztwór 10 procentowy.

2.
30% * x + 0% *20 = 20% * (x+20)
0,3*x = 0,2 * (x*20)
0,3x = 0,2x + 4
0,3x-0,2x = 4
0,1x = 4 | /0,1
x = 40

(x+20kg) = 40 + 20 = 60kg

Odp:Całkowita masa otrzymanego syropu wynosi 60kg.