Daje Najlepszą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Twierdzenie Pitagorasa w układzie wspólrzędnych
Wierzchołki trójkata mają współrzędne A=(-2,-9),B=(7,-7),C=(-1,-1).Który bok tego trójkąta jest najkrótszy?


Pliska zróbcie dobrze to zadanie...

2

Odpowiedzi

2010-04-13T19:37:17+02:00
IABI²=(-2-7)²+(-9-{-7})²
IABI²=81+4=85
IACI²=(-2-{-1})²+8²=65
IBCI²=8²+6²=100

IACI<IABI<IBCI
odp AC
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:45:07+02:00
Zadanie w załączniku.
Najkrótszy bok to bok AC