Zad.1
Pewne ciało pływa częściowo zanurzone w wodzie, tak że część zanurzona stanowi 2/3 całej objętości. Oblicz gęstość tego ciała. Z jakiej substancji może być wykonane to ciało?

Zad.2
Do naczynia w kształcie sześcianu o krawędzi a równej 9 cm nalano do pełna pewnej cieczy. Okazało się, że na dno naczynia działa siła parcia równa 96,6 n. Oblicz gęstość tej cieczy. Jaka to ciecz?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:36:35+02:00
1.Zakładam, że gęstość wody wynosi wynosi 1g/cm3, a zanurzenie ciała w 2/3 objętości wskazuje na to, że 1/3 występuje ponad lustro wody, a 2/3 są zanurzone.
Dlatego to obliczenie sprowadzam do obliczenia 2/3 z 1g/cm3
d = 2/3 ≈ 0,67 g/cm3

2.a=9cm
Fwyp=96,6N
q=?
V=?
g=10N/kg
Rozwiązanie:
V=a*a*a
V=9*9*9
V=729[cm3]
V=0,729[m3]

q liczymy ze wzoru na siłę wyporu przekształcając go:
Fwyp=q*g*V/: g*V
Fwyp/g*V=q
q=96,6N/10N/kg*0,729m3
q=13,25kg/m3

Jest to rtęć