Uzupełnij zdania :
Człowiek posiada 23 pary chromosomów w komórkach ciała.22 pary to autosomy i 1 para chromosomów płci.U mężczyzn chromosomy płci rozróżnia się wyglądem i oznaczamy je .......
U kobiet chromosomy płci są podobne i oznaczamy je .......
Zatem komórka jajowa będzie posiadała ......... (określ liczbę i symbol chromosomów płci) a plemnik ....... (określ liczbę i symbol chromosomów płci)
W ....... należy wpisać wyrazy.

2

Odpowiedzi

2010-04-13T19:33:39+02:00
Człowiek posiada 23 pary chromosomów w komórkach ciała.22 pary to autosomy i 1 para chromosomów płci.U mężczyzn chromosomy płci rozróżnia się wyglądem i oznaczamy je ...XY....
U kobiet chromosomy płci są podobne i oznaczamy je ...XX....
Zatem komórka jajowa będzie posiadała ..2n....... (określ liczbę i symbol chromosomów płci) a plemnik ..1n..... (określ liczbę i symbol chromosomów płci)
2010-04-13T19:35:31+02:00
Człowiek posiada 23 pary chromosomów w komórkach ciała.22 pary to autosomy i 1 para chromosomów płci.U mężczyzn chromosomy płci rozróżnia się wyglądem i oznaczamy je XY
U kobiet chromosomy płci są podobne i oznaczamy je XX
Zatem komórka jajowa będzie posiadała 1 parę chromosomów XX (określ liczbę i symbol chromosomów płci) a plemnik 1 parę chromosomów XY (określ liczbę i symbol chromosomów płci)