Odpowiedzi

2009-11-04T17:38:16+01:00
PKB w głównym stopniu zależy od inwestycji, dochodów, eksportu, improtu, konsumpcji. Wiadomo, że dla każdego kraju te czynnyki są inne.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T19:10:03+01:00
Powiększenie przyrostu PKB jest zazwyczaj skorelowane z adekwatnym przyspieszeniem wzrostu sprzedanej produkcji przemysłowej oraz usług, a także spadkiem stopy bezrobocia.

Czynnkiem sprzyjającym przyspieszeniu wzrostu jest m.in. redukcja stóp procentowych, przez z jednej strony obniżenie kosztów inwestycji, a z drugiej obniżenia kosztu i zachęcenia do kredytu konsumpcyjnego. Podobny efekt dają zwiększone wydatki państwa pokrywane długiem publicznym.

Minusem obu rozwiązań, jak i często samego gwałtownego wzrostu PKB i spadku bezrobocia, jest wzrost inflacji.

Z tego powodu w ekonomii neoklasycznej mówi się o danej gospodarce.