1. Opornik o oporze 20Ω w czasie 1 sek. wydziela 500J energii. Ile wynosi natężenie prądu i napięcie elektryczne?

2. Elektryczny czajnik ogrzewa 1kg wody w czasie 5 min. od temp. 10°C do temp. wrzenia. Napięcie wynosi 220V. Wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc. Cw= 4200 J/kg*°C

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:14:52+02:00
1. niezrozumiałe. opornik nie może wydzielać energii


2.

Dane:
1kg wody
Cw=4200
U= 220V
t=5min*60=300s

Szukane:
I=?

Ew= 1*90*4200
Ew=378000 J

W=UIt
378000=220*I*300
I=378000/(220*300)
I=5,727272(72)

Odp: Natężenie wynosi 5,(72) A.
Moc (P=UI) jest równa 220*5,72 czyli 1258,4 W